Mocowania i innowacyjne rozwiązania w CELO dla profesjonalistów

Skontaktuj się z nami

Godziny otwarcia od Poniedziałku do Piątku

8.00-16.00

+48 42 250 54 43

whatsapp_number (whatsapp_cms_text)

Kontakt

Informacje prawne

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona internetowa jest własnością CELO (zwana dalej GC), w skład której wchodzą spółki Celo Polska Sp. z o.o. 

GC, odpowiedzialna za stronę internetową www.celofasteners.com, udostępnia ten dokument użytkownikom w celu spełnienia wymogów ustalonych w Ustawie 34/2002 o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (LSSI-CE), jak również w celu poinformowania wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach użytkowania wyżej wymienionej strony.

Nazwa spółki: CELO Polska Sp. z o.o.
Nazwa handlowa: CELO
Zarejestrowana siedziba: Poprzeczna 50, Konstantynów Łódzki 95-050
Numer identyfikacji podatkowej: 982-031-74-27
Telefon: +48 42 250 54 43
Fax: +48 42 291 14 49
E-mail: celo.pl@celo.com
KRS 0000209566

PRZEDMIOT

Przedmiotem tych warunków użytkowania jest dostęp, przeglądanie oraz korzystanie z portalu i zawartych na nim informacji. Powyższe czynności są równoznaczne z nadaniem statusu użytkownika bez potrzeby konwencjonalnego podpisu użytkownika, na warunkach określonych w niniejszym tekście, niezależnie od zastosowania adekwatnych obowiązujących przepisów.

PRZEDMIOT, WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

Każdy, kto uzyskuje dostęp do strony, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania przepisów ustanowionych w niniejszym dokumencie oraz innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie. GC jest zobowiązana ostrzec użytkownika, że jeżeli nie zgadza się on z warunkami ustanowionymi w niniejszym dokumencie, musi powstrzymać się od użytkowania strony.

Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej i jej przeglądanie zakłada akceptację i znajomość zastrzeżeń prawnych ustanowionych w niniejszym dokumencie. Zwykłe użytkowanie strony internetowej nie zakłada zawiązania jakiejkolwiek relacji między GC i użytkownikiem.

Użytkownicy strony internetowej w żadnym wypadku nie mogą usuwać, zmieniać, omijać jakiegokolwiek systemu bądź urządzenia zabezpieczającego, które mogą być na niej zainstalowane, ani ingerować w jego działanie.

GC dostarcza szeroki zakres informacji, usług oraz danych, a użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za poprawne użytkowanie strony internetowej. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszystkie działania użytkownika na stronie, jak również na korzystanie przez niego z informacji, usług oraz danych oferowanych przez GC.

GC zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą się pojawić na stronie internetowej, bez obowiązku uprzedniego zawiadomienia lub poinformowania użytkowników o wymienionych zobowiązaniach. Za wystarczające uważa się publikacje na stronie internetowej GC.

Strona internetowa jest zgodna z obecnymi przepisami i podlega wszelkim zobowiązaniom ustanowionym we wspomnianych przepisach.

POLITYKA LINKÓW I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

GC nie bierze odpowiedzialności za treści żadnej ze stron internetowych, jakie użytkownik może otworzyć poprzez linki podane na platformie i oznajmia, że w żadnym wypadku nie przystąpi do badania lub sprawowania kontroli nad treścią innych stron w sieci. Nie gwarantuje również dostępności technicznej, dokładności, prawdziwości, prawidłowości czy legalności stron, które nie są jej własnością, a do których można uzyskać dostęp poprzez linki.

GC oświadcza, że podjęła wszystkie niezbędne kroki w celu zapobiegania wyrządzeniu szkody użytkownikom, do którego mogłoby dojść w wyniku przeglądania stron internetowych. W związku z tym GC w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za możliwe szkody doznane przez użytkowników w wyniku ich przeglądania.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Niniejsza strona, między innymi wraz z jej oprogramowaniem, edycją, kompilacją i innymi elementami wymaganymi do jej działania, projektem, logo, tekstem i/lub grafikami, jest własnością GC (lub w przypadkach, gdzie to konieczne, GC posiada licencję lub jednoznaczne zezwolenie autorów). Wszystkie treści na stronie są należycie chronione przez przepisy o własności intelektualnej i przemysłowej oraz wpisane do odpowiednich rejestrów publicznych.

Niezależnie od założonych celów, jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja, użytkowanie, wykorzystywanie, dystrybucja i marketing wymagają w każdym wypadku uprzedniego pisemnego zezwolenia GC. Jakiekolwiek użytkowanie bez uprzedniego zezwolenia GC będzie uznane za poważne naruszenie praw do własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Wszelkie wzory, logo, tekst i/lub grafiki niebędące własnością GC występujące na stronie internetowej należą do ich prawowitych właścicieli, którzy są odpowiedzialni za wszelkie kontrowersje, które mogą z nich wyniknąć. W każdym wypadku, GC otrzymała jednoznaczne zezwolenie wspomnianych autorów.

GC jednoznacznie zezwala osobom trzecim na przekierowanie użytkowników do konkretnych treści na stronie, jednak w każdym wypadku muszą oni przekierować użytkownika do głównej strony internetowej GC.

GC uznaje prawa do własności intelektualnej i przemysłowej posiadane przez ich właścicieli. Występowanie takich treści na stronie internetowej w żaden sposób nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub zobowiązań dotyczących GC w związku z wspomnianymi prawami, ani jakiegokolwiek wsparcia, sponsorowania czy rekomendacji tychże przez GC.

Wszystkie uwagi dotyczące możliwych naruszeń prawa do wartości intelektualnych i przemysłowych lub dotyczące treści na stronie internetowej powinny być wysłane na następujący adres e-mail: celo.pl@celo.com

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

W celu rozstrzygnięcia wszelkich kontrowersji lub pytań dotyczących strony internetowej bądź działań na niej prowadzonych, obowiązywać będzie prawo hiszpańskie, a strony podporządkują się jednoznacznie temu prawu; sądy i trybunały w Barcelonie będą właściwymi instytucjami do rozwiązania wszelkich konfliktów wynikłych z jej użytkowania, bądź z nią związanych.

Data utworzenia: 2021-06-28


Wybierz swój kraj

Witamy!
Odwiedzasz CELO Fixings Poland zawierający ofertę produktów dostępną w twoim regionie. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz przejść do wersji międzynarodowej lub zamknąć to okno.

Idź do strony międzynarodowej