Skontaktuj się z nami

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

+48 42 250 54 43

Kontakt

Polityka prywatności

1. Organizacja odpowiedzialna

Celo Polska Sp. z o.o. to spółka grupy Celo Fijaciones S.L. (zwana dalej GC) z zarejestrowaną siedzibą przy Rosello 7 , Poligono Industrial Pla de La Bruguera, 08211 Castellar del Valles, Hiszpania ; jako administrator strony internetowej https://www.celofixings.pl jest organizacją odpowiedzialną za obsługę danych osobowych użytkowników, którzy korzystają ze stron GC.

Aby zapewnić zgodność z obecnym prawem ochrony danych osobowych, GC wdrożyła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Zgodnie z obecnym prawem informacje na temat zakresu i przeznaczenia, gromadzenia, przetwarzania i użytkowania danych zebranych przez GC przedstawiono poniżej.

2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje o określonej lub możliwej do określenia osobie. Ten rodzaj informacji może obejmować na przykład nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer telefonu. Poprzez użycie plików cookies (Rozwinięcie, 1) mogą zostać zebrane informacje innego rodzaju, niezwiązane z tożsamością użytkownika, np. sposób wykorzystania strony, który może być uznany za dane osobowe, jeżeli jest przypisany do indywidualnego użytkownika, skompilowany, przechowywany i analizowany. Informacje zagregowane, tj. zgrupowane w duże, bezosobowe jednostki, podsumowane, skompilowane i ocenione, nie są uznawane za dane osobowe.

3. Zbieranie i dystrybucja danych przeglądania.

Korzystanie ze strony jest możliwe bez ujawniania swojej tożsamości.

Rejestrując się w jednej z naszych sekcji prywatnych (obszarach obsługi klienta) subskrybując newsletter czy wypełniając formularz lub składając zamówienie na produkt w strefie prywatnej, użytkownik zostanie zapytany o nazwisko i inne dane osobowe

Dostarczane nam dane osobowe będą użyte i przetworzone przez GC w celach określonych w konkretnym przypadku, tj. zarządzanie relacjami z użytkownikiem, przetwarzanie zapytań i wysyłanie informacji handlowych o naszych usługach i produktach.

4. Przeglądanie danych rejestru

Kiedy użytkownik korzysta ze strony GC, przeglądarka jest skonfigurowana, żeby automatycznie wysyłać następujące dane („dane rejestru”) na nasz serwer, który zapisuje je w plikach rejestru:

 •   Data dostępu
 •   Czas dostępu
 •   Adres strony internetowej
 •   Pobrany plik
 •   Ilość przesłanych danych
 •   Typ i wersja przeglądarki
 •   System operacyjny
 •   Adres IP
 •   Nazwa domeny dostawcy Internetu

 

Są to jedynie informacje, na podstawie których użytkownik nie może zostać zidentyfikowany. Informacje te są konieczne dla zastosowań technicznych w celu poprawnego dostarczenia żądanej przez użytkowników treści i kompilowanie ich jest niezbędne do zastosowań strony. Dane rejestru są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby ulepszyć naszą stronę i technologię będącą jej podstawą.

5. Profile użytkowników stosujących pseudonimy

Używamy plików cookie i pikseli śledzących do kompilacji danych o użytkowaniu Serwisu Informacyjnego (oraz biuletynów) w celach reklamowych i badania rynku, oraz przystosowania Serwisu Informacyjnego GC, aby sprostał on zapotrzebowaniu użytkowników. Kompilacja danych o użytkowaniu i kreacja profilu użytkowania jest wykonywana anonimowo, przy użyciu ID pliku cookie.

Tworzymy i przechowujemy te profile wyłącznie do użytku anonimowego i nie łączymy ich z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić tożsamość użytkownika.

Do rejestrowania danych użytkowników w celu tworzenia ich profilów używamy usługi Google Analytics, dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone Ameryki ("Google"). Dane przetwarzane są w Stanach Zjednoczonych, kraju poza obszarem zastosowania Dyrektyw 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (DO L. 281 strona 31). Informacje o użytkowaniu strony GC będą przesłane na serwer Google, gdzie będą analizowane i zwrócone nam w formie danych zagregowanych, przedstawiających tendencje w ogólnym użytkowaniu strony.

Używamy też innej usługi dostarczanej przez Google Inc., remarketingu. Jeżeli użytkownik odwiedził nasze strony lub skorzystał z naszych usług on-line i jest zainteresowany naszą ofertą, będzie przekierowany przez ukierunkowane reklamy na strony Członków Sieci Google. Reklamy są wstawiane za pomocą plików cookie. W przypadku plików tekstowych istnieje możliwość analizy zachowania użytkowników odwiedzających stronę i wykorzystywania ich, oferując ukierunkowane rekomendacje produktów i reklamy oparte na osobistych zainteresowaniach. Jeżeli użytkownik woli nie otrzymywać reklam opartych na osobistych zainteresowaniach, istnieje możliwość wyłączenia stosowania w tym celu przez Google plików cookie, wysyłając e-mail na adres españa@celofixings.com.

 6. Przesyłanie danych do osób trzecich

Serwis Informacyjny GC współpracuje z różnymi dostawcami usług. Jako podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, dostawcy usług są zobligowani do działania według naszych ścisłych instrukcji dotyczących przetwarzania danych oraz, zgodnie z hiszpańskim Prawem o Przetwarzaniu Danych, nie wymagają zgody użytkownika na przetwarzanie danych.

Ponadto informujemy, że dane użytkowników mogą być przesyłane między spółkami należącymi do GC, i wyrażając zgodę na tę politykę prywatności, wyraża się zgodę na wspomniane przesyłanie.

7. Rejestracja w strefie klienta

Kiedy użytkownik rejestruje się w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług, kompilujemy pewne dane osobowe. W trakcie procesu rejestracji, np. aby uzyskać dostęp do konta klienta, możemy poprosić użytkownika o następujące informacje:

Informacje obowiązkowe:

 •   Tytuł
 •   Pełne imię i nazwisko
 •   Pełny adres
 •   Numer telefonu
 •   Adres e-mail
 •   Hasło

Informacje opcjonalne:

 •    Numer telefonu komórkowego
 •    Data urodzenia
 •    Zgoda na otrzymywanie reklam

Będąc zarejestrowanym, użytkownik może uzyskać dostęp do treści i usług, które oferujemy jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również w każdym momencie możliwość modyfikacji lub usuwania danych podanych przy rejestracji. Możemy również przedstawić pełne dane osobowe zebrane na temat użytkownika w przeszłości. Na wniosek użytkownika poprawimy lub usuniemy informacje na jego temat, chyba, że istnieje ustawowy okres, przez który muszą być one zachowane. Aby skontaktować się z nami w tej kwestii, proszę skorzystać z informacji kontaktowej na końcu deklaracji prywatności danych.

8. Biuletyn informacyjny

Dane podane przy subskrypcji do naszego biuletynu informacyjnego są używane jedynie dla jego celów.

Do poprawnej rejestracji użytkownika wymagamy nazwiska i poprawnego adresu e-mail. W celu zweryfikowania, czy wniosek pochodzi od rzeczywistego właściciela adresu e-mail, używamy metody „podwójnego wyrażenia zgody”. W tym celu rejestrujemy zlecenie na biuletyn, wysyłamy e-mail z prośbą o potwierdzenie i otrzymujemy odpowiedź na pytanie w nim zawarte. Dane te używane są wyłącznie w celu wysyłania biuletynu i nie będą ujawnione osobom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich późniejsze użytkowanie w celu wysyłania biuletynów może być wycofana w każdej chwili. W każdym biuletynie umieszczono w tym celu link. Użytkownik może również w dowolnym momencie wyrejestrować się z GC lub przesłać nam swoją prośbę przy użyciu opcji kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu.

9. Formularz kontaktowy

Po skontaktowaniu się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, informacje podane przez użytkownika będą zapisane i użyte w celu przetworzenia wniosku i kolejnych zapytań.

Wypełniając formularz kontaktowy użytkownik zostanie poproszeny o zaakceptowanie polityki prywatności, która uprawnia GC do użycia adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi i zapisania użytkownika do naszego biuletynu.

10. Dane osobowe osób nieletnich

Osoby nieletnie pod żadnym pozorem nie mogą wysyłać nam danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

11. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane przez GC. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do wnioskowania o korektę błędnych danych, lub gdzie jest to stosowne, wnioskować o ich usunięcie, gdy między innymi, dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane. W niektórych okolicznościach użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych. W tym przypadku będą one jedynie zachowane w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych. W niektórych okolicznościach, z powodów związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, może on sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. GC zaniecha wtedy przetwarzania danych poza istotnymi, uzasadnionymi powodami bądź realizacją lub obroną roszczeń prawnych. Zgodnie z prawem o możliwości przenoszenia danych użytkownik ma prawo uzyskać dane w uporządkowanym formacie będącym w powszechnym użyciu i przekazać je innej odpowiedzialnej osobie.

Wnioskodawca może skorzystać ze swoich praw wysyłając odpowiedni wniosek na adres: espana@celofixings.com.

W wypadku stwierdzenia, że nie odniesiono się odpowiednio do praw użytkownika, ma on prawo do złożenia pozwu w hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych.

12. Wniosek o usunięcie

Podążając za aktualnym rozporządzeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ECJ), użytkownicy naszej strony internetowej i usług będący obywatelami UE mogą złożyć wniosek o ukrycie pewnych wyników wyszukiwania internetowego zawierających ich nazwisko.

Jeżeli użytkownik wyraża chęć usunięcia wyniku wyszukiwana wygenerowanego przy użyciu jego nazwiska jako szukanego terminu, a obowiązujące w jurysdykcji, pod którą się znajduje prawo wymaga, żebyśmy uwzględnili ten wniosek, wniosek należy wysłać na piśmie na adres określony w Sekcji 11. Aby pomóc nam w terminowym przetworzeniu wniosku, proszę w miarę możliwości wypełnić go w języku angielskim. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje istotne do jego przetworzenia, w tym: (i) nazwisko użytkownika, e-mail i adres korespondencyjny; (ii) URL (tj. „adres internetowy”) każdego linku, o którego usunięcie się wnioskuje; (iii) krótkie wytłumaczenie powodów, z których te wyniki powinny być usunięte; oraz (iv) wyjaśnienie, w jaki sposób treść linków, o których usunięcie wnioskuje się, jest związana z użytkownikiem.

Aby pomóc nam zapobiegać nieuczciwym wnioskom o usunięcie, prosimy również o załączenie czytelnej kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika. Nie musi to być wydany przez władze dokument, wystarczy rachunek lub podobny dokument pocztowy. Użytkownik może też zakryć części dokumentu, takie jak numery identyfikacyjne, tak długo jak dokument dalej jednoznacznie go identyfikuje. Jeżeli użytkownik wnioskuje o usunięcie wyników wyszukiwania zawierających jego zdjęcia, proszę się upewnić, że dokument potwierdzający tożsamość zawiera jego zdjęcie. W wypadku składania wniosku za inną osobę, proszę wskazać swoją relację z tą osobą i dostarczyć upoważnienie do złożenia wniosku. Wszystkie wnioski o usunięcie będą rozpatrzone przez zespoły prawne i ds. zgodności w handlu GC. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zastrzegamy sobie prawo do zaakceptowania, odrzucenia lub dalszego zbadania kwestii związanych z wnioskami.

13. Europejsko-Amerykańska Struktura Ochrony Prywatności oraz Szwajcarsko-Amerykańska Struktura Ochrony Prywatności

GC, będąca operatorem strony celofixings.com, postępuje według Europejsko-Amerykańskiej Struktury Ochrony Prywatności oraz Szwajcarsko-Amerykańskiej Struktury Ochrony Prywatności, ustanowionej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odnośnie zbierania, użytkowania, oraz     przechowywania danych osobowych pochodzących odpowiednio z Unii Europejskiej i Szwajcarii na terenie Stanów Zjednoczonych. GC zaświadczyła przed Departamentem Handlu, że przestrzega Zasad Ochrony Prywatności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek konfliktów między niniejszą Polityką Prywatności i Zasadami Ochrony Prywatności, należy stosować się do Zasad Ochrony Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności oraz zobaczyć stronę zaświadczenia GC, proszę odwiedzić adres: https://www.privacyshield.gov/

Zgodnie z Europejsko-Amerykańskimi i Szwajcarsko-Amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności, GC zobowiązuje się do rozstrzygania skarg odnośnie prywatności użytkownika lub użytkowania jego danych osobowych. Obywatele Unii Europejskiej lub Szwajcarii mający pytania bądź zastrzeżenia co do tej polityki prywatności powinni najpierw skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji 11.

GC ponadto zobowiązuje się odwoływać od nierozstrzygniętych skarg dotyczących strony internetowej lub mobilnych aplikacji w ramach Europejsko-Amerykańskich i Szwajcarsko-Amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności do niezależnej instytucji rozwiązywania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD, organizacji non-profit zapewniającej alternatywne metody rozwiązywania sporów, położonej na terenie Stanów Zjednoczonych i obsługiwanej przez Council of Better Business Bureaus. W wypadku nieotrzymania terminowego uznania skargi lub w sytuacji niesatysfakcjonującego rozwiązania z naszej strony, proszę odwiedzić stronę EU BBB PRIVACY SHIELD pod adresem: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ w celu uzyskania dalszych informacji oraz złożenia skargi.

Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona przez kanały wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, w określonych okolicznościach, może być dostępna opcja wiążącego arbitrażu przed Panelem Privacy Shield.

GC podlega dochodzeniowym i wykonawczym uprawnieniom Federalnej Komisji ds. Handlu (FTC).

14. Okres przechowania

Dane osobowe będą przechowywane, dopóki zostaje zachowana relacja z użytkownikiem. W momencie przerwania relacji z użytkownikiem, zostaną one przed zniszczeniem zablokowane na prawnie wymagany okres czasu.

Data utworzenia: 2023-11-10